Várdobáiki språksenter har kontinuerlig ulike språktiltak på gang. Målet med språktiltakene er i hovedsak at flest mulig skal lære mer samisk enn hva de kan fra før. Det tilbys blant annet kurs på nybegynnernivå og videregående nivå. Det gis tilbud om arena hvor samiskspråklige barn med pårørende kan treffes og det samarbeides med skoler med samiskundervisning på flere nivå. Det arrangeres for eksempel giellabeassi/språkbad for skoleelever i samarbeid med deltagende skoler. Språktiltak finansieres gjennom prosjekttilskudd fra Nordland fylkeskommune og Sametinget eller aktivitetstilskudd fra Sametinget. Våren 2015 har vi startet et samarbeid med E-Skuvla hvor vi bruker deres digitale hjelpemidler men selv har ansvar for oppfølging av våre kursdeltakere.

Vi har også under gjennomføring et prosjekt hvor vi dokumenterer lokal samisk dialekt gjennom å gjøre intervju på samisk. Intervjuene vil i ettertid kunne gjøres tilgjengelig for språkforskere.