Várdobáiki har siden 2012 fått tilskudd fra Fylkesmann i Nordland for å gjennomføre språkkurs i form av språksamlinger for ungdom og voksne. Samlingene har vært gjennomført som et samarbeid mellom språksenteret ved Várdobáiki og språkressurser på svensk side. Ledere og deltakere på språksamlingene har kommet fra begge sider av landegrensen. Målet med samlingene er at de som har lært samisk som andrespråk skal få hjelp til å bruke språket. Det er også et mål at deltakerne skal lære den dialekten som hører til regionen. Deltakerne har forpliktet seg til kun å bruke samisk på samlingene. Det har vært samlinger på norsk side i Skjomen og på svensk side, i Nikkaluokta, Kiruna. Noen kursdeltakere har deltatt flere ganger mens andre bare har deltatt en gang. Det skal gjennomføres en samling i Nikkaluokta høsten 2015.