Samisk språk

Gjennom språksenteret har vi kontinuerlig fokus på samiske språkspørsmål i regionen.

Eksempel på tiltak og aktiviteter: Språkkurs; arbeid med samiske stedsnavn, giellabeassi, språkbad og språkarenaer for barn.
Senteret samarbeider blant andre med med samisk barnehage og kommunale institusjoner som barnehager og skoler.

Arbeid med revitalisering av samisk språk vil også i fremtiden være et av hovedfokusområdene for Várdobáiki.

Samiske stedsnavn: I Sør-Troms og Nordre Nordland har det i mange år vært drevet med innsamling, dokumentasjon og registrering av samiske stedsnavn, både i regi av enkeltpersoner, gjennom undervisning og i regi av andre organisasjoner. I 2010 etablerte Várdobáiki første gang et stedsnavnsutvalg som bestod av tradisjonsbærere og fagfolk, etter forslag fra samiske foreninger. Utvalget ble reoppnevnt i 2015. Utvalget har arbeidet kontinuerlig med å løfte stedsnavnssaker både for kommuner og andre.

Synliggjøring og bruk av samiske stedsnavn er viktig for både språkbevaring, formidling av samiske stedsnavn og synliggjøring av samisk tilstedværelse.

x

xx

xx

x