SØKEN I SAMISKE STEDSNAVN

Mearrasámi diehtoguovddáš/Sjøsamisk kompetansesenter og Várdobáiki sámi guovddáš har gjennomført et arbeidsseminar om spennende og interessant «nylesing» av stedsnavn i jakten på kulturarv. Det ble også tid til onsdagskafe/konsert på Lavangseidet grendehus og et besøk på Duodje-siida samt på VB’s helsetreff. Fra Mearrasámi diehtoguovddáš deltok Svanhild Andersen, Sigvald Persen og Steinar Nilsen, og fra Várdobáiki Kjersti Myrnes Balto, Klemet I. Hætta og Marit Myrvoll.  IMG_2501IMG_2500IMG_2510