Søken i samiske stedsnavn

 

Mearrasámi diehtoguovddáš/Sjøsamisk kompetansesenter i Porsanger (www.mearrasapmi.no) og Várdobáiki sámi guovddáš har fått bevilget midler hos Norsk Kulturråd til utprøving av en metodikk hvor samiske og norske stedsnavn samt fortellinger «ny-leses» i søken etter samisk mytologisk kunnskap og normer for bruk av landskap. Utvalgte områder er sjøsamisk område i Vest-Finnmark og markasamisk område i Nordre Nordland/ Sør-Troms. Et langsiktig mål er å skape en solid og mer omfattende kunnskapsbase for samisk virkelighetsforståelse relatert til landskap, både i fortid og nåtid. Prosjektet er planlagt som en studie av allerede innsamlede stedsnavn og fortellinger fra de utvalgte regionene, og fagdager hvor deltakernes bidrag studeres og diskuteres.

Prosjektet vil gjennomføres våren 2016.

begge logoer2