Várdobáiki har en egen sanggruppe, Várdobiegga som synger samiske tekster. Dette er en viktig språkarena hvor deltakerne i gruppen får bruke samisk aktivt både på øvelser og opptreden. Dirigent og prosjektleder for dette aktuelle prosjektet er Ekaterina Amundsen. Prosjektet er finansiert av Sametinget.

Som et eget prosjekt gjennomføres et samarbeid mellom Várdobieggá og sangkoret Snezica på Kola i Russland. Samarbeidet består av å øve inn og gjennomføre felles konsert i Lujávri i Murmansk sommeren 2015 og i Sør-Troms – Ofoten regionen høsten 2015. Prosjektet er finansiert av Barentssekretariatet og Nordland fylkeskommune.