Várdobáiki har fra 2011 hatt et samarbeid med bok- og kulturbussen i Sør-Troms. Várdobáiki har ansvar for samiske tilbud knyttet til bok og kulturbussen. Eksempel på slike tilbud i 2015 er en turne med formidling av varsler i naturen ved Klemet Isaksen Hætta og samisk mat basert på vekster fra naturen ved Máret Rávdna Buljo. Disse tilbudene i 2015 er valgt med bakgrunn i at 2015 er friluftslivets år. Dette samarbeidet finansieres av Sametinget gjennom Troms fylkeskommune.