Samisk stedsnavntjeneste i Sametinget sin rolle i stedsnavnsaker

Åpent seminar på Várdobáiki

Streaming: https://youtu.be/kFSm5qIVYBU 

Tirsdag 10.mai, klokken 13:00-14:00

ved Ardis Ronte Eriksen, Sametinget

Det gjøres opptak av seminaret, og seminaret streames, link til streaming vil legges ut før seminaret starter