Den første boken om Elle og Ándá, Elle ja Ándá fearánat viervvás – Fortellinger om Elle og Ándá i fjæra kom ut i 2014. Utgivelsen var finansiert med prosjektstøtte fra Nordland fylkeskommune og ble utgitt i samarbeid med Skániid girjie. Det er også gjennomført en lanseringsturne i barnehager og skoleklasser i Sør-Troms og Nordre Nordland regionen slik at flest mulig barn skulle få muligheten til å bli kjent med Elle og Ándá. Vi har nå startet arbeidet med neste bok i serien, Elle og Ándá i gammen. Utgivelsen er finansiert med støtte fra Nordland fylkeskommune og Sametinget. Forfattere er Tone Elvebakk og Janne Olsby, fotograf er Sigrid Schrøder.