For å dokumentere samisk samtid har Várdobáiki brukt film som media og produsert filmer som er publisert på Youtube og også på en egen side, Márkomáilbmi, på Facebook. Det er laget film fra ulike tema som for eksempel idrett, matfestival, duodji, språksamlinger, markasamisk bryllup og flyttevalg. Enkelte av filmene følger enkeltpersoner, mens andre filmer grupper og har flere personer i fokus. Det er et mål å kunne dokumentere også andre tema, både gjennom eldre og yngre tradisjonsbærer eller ved å filme aktiviteter og tiltak i samisk sammenheng. Se alle produserte filmer her på Facebook, eller på www.youtube.com, søk på Márkomáilbmi