Sámi dološáigge Lufuohtás ja sámi báikenamat – Samisk fortid i Lofoten og samiske stedsnavn. På Várdobáiki 12.mars kl 13.00 – 15.00

Historiker Alf Ragnar Nielssen (f. 1951 på Vestvågøy) foredrar om samisk fortid i Lofoten med vekt på samiske stedsnavn.
Oppvokst i Svolvær, Henningsvær og Tromsø. Utdannet som historiker ved Universitetet i Tromsø 1977.

Historihkkár Alf Ragnar Nielssen (riegádan 1951 Vestvågeaddjus) logaldallá sámi dološáigge birra Lufuohtás ja geahčada eronamážit sami báikenamaide. Son lea bajasšaddan Suolvearas, Henningsvær:s ja Romssas. Gazzan historihkkár alla oahpu Romssa universitehtas jahki 1977.

Nielssen som nå er pensjonist, har hatt stillinger ved Høgskolen i Alta, Universitetet i Tromsø, Lofotmuseet og Norsk Sjøfartsmuseum. Fra 2007 til 2017 var han professor ved Nord Universitet (Bodø). Han har også vært professor II ved Lofotr Vikingmuseum.
Nielssens interesseområde omfatter emner som nordnorsk lokalhistorie, med vekt på fiskevær og kystsamfunn, samisk historie, vikingtidshistorie, Vest-Nordens historie og internasjonal fiskerihistorie. Han har deltatt i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt og gitt ut en rekke bøker og artikler. I de seinere år har han vært redaktør for trebindsverket Nordlands historie (2015) og medredaktør/forfatter for fembindsverket Norges Fiskerihistorie (2014).
På Orkana Akademisk har Nielssen utgitt boka Landnåm fra nord. Utvandringa fra det nordlige Norge til Island i vikingtida (2012, andre opplag 2018). Den ble også oversatt til islandsk i 2014. Siste utgivelse på Orkana er Samisk fortid i Lofoten (2022), i samarbeid med Museum Nord.