Samer vest for Tjeldsundet av Johan Borgos på Helsetreffet 19. februar

Bakgrunnen for at Borgos laget foredraget, er at Statens vegvesen engasjerte han til å kartlegge den samiske historia vest for Tjeldsundet.

– En stor del av den planlagte veitraseen til Hålogalandsvegen går gjennom områder som har eller har hatt samisk bosetning eller næringsvirksomhet.  Denne kartlegginga av samisk bosetning og ressursutnytting har Borgos gjort ved hjelp av skriftlige kilder samt noen stedsnavn, mens arkeologer gjorde sine undersøkelser, skriver førstekonservator Åsa Elstad.

I foredraget vil Borgos i tillegg ta for seg den samiske bosettinga på resten av Hinnøya, i Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Trondenes.

– I denne regionen bodde både sjøsamer, markesamer og reindriftsamer. De ulike befolkningsgruppene i området utnyttet ressursene ulikt, og ressursutnyttinga endra seg også over tid.  Borgos viser blant annet at reindrifta har vært viktigere for sjøsamene enn tidligere antatt

For å se mer, klikk her: http://www.vol.no/nyheter/sortland/2016/01/14/%E2%80%93-Denne-forskningen-er-et-pion%C3%A9rarbeid-12029440.ece

Johan Borgos er en norsk historiker, bygdebokforfatter og lærer. Han har lærerutdannelse fra lærerskolen på Nesna (1964), matematikk grunnfag i Trondheim (1969) og er cand.philol. med hovedfag i historie ved Universitetet i Tromsø (1987).

Johan fikk Kongens fortjenestemedalje i 2016. Tildelingen ble først og fremst begrunnet med den store betydningen Borgos har hatt som lokalhistoriker i flere kommuner, og hans spesielle innsats knyttet til bevisstgjøring rundt nordnorsk kystkultur. Hans innsats som kartlegger av den sjøsamiske kulturen er noe som ble vektlagt.

Programmet for helsetreffet er som følgende:

  • 11.00 Samisk lesetrening
  • 11.30 Samer vest for Tjeldsundet ved Johan Borgos
  • 12.30 Trim
  • 13.00 Salg av hvitklubb med kokt kjøtt og kålrabistappe, 80 kr