Samer og rus – Seminar om den samiske virkelighetsforståelse og den samiske familien

I samarbeid med ruskoordinator og SLT-koordinator i ETS, SANKS og Finnmarkssykehuset har Várdobáiki arrangert det andre seminaret med tema Samer og rus. Det var over 30 deltakere på Kampen ungdomshus på Evenskjer 2. februar, fra Storfjord i nord til Ballangen i sør.

Det faglige programmet var som følger:

«…å skifte ut øverste guderekke» – noen aspekter ved samisk virkelighetsforståelse» v/Marit Myrvoll, museumsleder ved Várdobáiki/sosialantropolog (PhD)

Hennes fremlegg finner du her.

Marit henviste også til relevant litteratur:

Bårjås2000. De underjordiske tåler ikke korstegnet.Myrvoll

Myrvoll PhD Bare gudsordet duger.sept 2010

Myrvoll. Forestillinger om døden.2008

Familien en ressurs? v/Karen Inga Gaup og Tone Merete Haugli fra Finnmarksklinikken/SANKS

Deres innlegg finner du her

De anbefalte også følgende litteratur:

Metodeutviklingsprosjekt – ”Om kultursensitivitet i behandlingen” – teoretisk tilnærming og metodeutvikling i møte med det flerkulturelle. R.Boine og R.Kemi (2004)