pitesamisk banner

Forskningsprosjekt. En del av Várdobáiki’s prosjektportefølje fra 2015 som følge av at museumsleder Marit Myrvoll er deltaker samt med-redaktør på prosjektets antologi. Prosjektledelse: Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø. For mer info kan du se her http://site.uit.no/pite/