Formidling og verdiskaping i det moderne samiske kompetansesamfunnet (DIGSAM). Forskningsprosjekt, oppstart 2014. En del av Várdobáiki’s prosjektportefølje fra 2015 som følge av at museumsleder Marit Myrvoll er deltaker. Prosjektledelse: Norsk Institutt for kulturminneforskning.

For mer info, se her:
http://www.niku.no/no/nordomrade/forskning_i_nord/digsam/Digitalisering+av+samisk+kulturarv+%28DIGSAM%29.9UFRvI12.ips