Prosjekt Samisk barne- og ungdomsgruppe

En del av virksomheten under Várdobáiki er prosjektbasert. Her under finnes en orientering om aktive prosjekt, og i menyvalget til høre kan du finne oversikt og informasjon om avsluttede prosjekter.
Dersom du vil ha mer utfyllende informasjon om prosjektene, kan du ta kontakt med oss.