Pedagogisk leder søkes til Márkománák samisk barnehage

PEDAGOGISK LEDER 100 %, fast
Kvalifikasjoner: Godkjent barnehagelærerutdanning og kompetanse i samisk språk.

De som ikke har kompetanse i samisk språk forplikter seg til å skaffe samiskkompetanse gjennom å delta på kurs.

Søknadsfrist 02.07.18

Om barnehagen
Márkománák samisk barnehage ligger i naturskjønne omgivelser i Lánntedievvá / Planterhaug i Skånland kommune. Barnehagen har Evenes og Skånland som opptaksområde.
Barnehagen er en en-avdelingsbarnehage med 25 plasser. I praksis deler vi barnegruppen i to grupper, små- og store barn, så godt det lar seg gjøre.

SAMISK SPRÅK
Márkománák er en samisk barnehage som ligger i et område hvor det er stort behov for arbeid med revitalisering av samisk språk. Dette gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal være en arena med samisk samtalespråk.

Barn og ansatte i barnehagen har ulik kompetanse i samisk språk. Fra høsten 2018 vil det være 6 barn i barnehagen med samisk som ett av sine hjemmespråk.
Som et verktøy for samisk språkutvikling har vi valgt å bruke Bravo-leken på samisk.  http://bravoleken.no/bravo-leken-paa-samisk/

I tillegg til grunnbemanning (styrer, pedagogisk leder, assistenter) har barnehagen tilsatt giellačeahppi /samisk språkressurs.  Giellačeahppi har som oppgave å bidra til utvikling og styrking av samisk språk hos barna i barnehagen. Várdobáiki samisk språksenter bidrar også i arbeid med språkutvikling for barn og ansatte.

Pedagogisk leder og barnehagelærer  vil få være med på å skape gode rammer for samisk språkutvikling for barna i Márkománák samisk barnehage.

Flere opplysninger kan fås fra barnehagestyrer Trine Eriksen, tlf  +47 770 87 370
Søknad sendes:  trinee@vardobaiki.no

Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse.