Bente Fankki

Fagkonsulent museum, ansvarlig for trim på helsetreff