• Funksjon og aktiviteter

  Várdobáiki dekker i dag mange funksjoner både innenfor språk, museum, helse, barnehagedrift og annet samisk kulturarbeid. Barnehagen drives i leide barnehagelokaler i Planterhaug i Skånland. Várdobáiki er også en samarbeidspart for både private og offentlige organisasjoner når det gjelder spørsmål som er relevant for samisk språk og kultur. Várdobáiki er kjent for å ha stor aktivitet rettet mot den samiske grasrota med stort brukerfokus og varierte målgrupper, og mange aktiviteter/funksjoner er kommet i gang etter innspill fra brukere. Årsmeldingene viser bredden av aktivitet ved Várdobáiki.

 • Styret

  Etter generalforsamlingen i 2019 består styret av:

  Ánne Márja Guttorm Graven med personlig vara Tore Johnsen, valgt i 2018 for to år.
  Arild Pettersen Inga med personlig vara Mathias Olsen, valgt i 2018 for to år.
  Odd Are Hansen med personlig vara Jorun Murberg Spaun, valgt i 2019, for to år.
  Per Kristian Arntzen med Merete Sætran som personlig var, valgt i 2019 for to år.
  Else Grete Broderstad med personlig vara Liv Slettli, valgt i 2019 for to år.

  Styreleder: Else Grete Broderstad, Styrets nestleder: Arild Pettersen Inga

 • Om senteret

  Várdobáiki samisk senter er et samisk senter med virksomhetsområde i Sør-Troms og Nordre Nordland.
  Senterets hovedkontor er på Evenskjer i Skånland kommune. Organisasjonens formål er å videreføre samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen. I målparagrafen står det også at det er en spesiell oppgave for Várdobáiki å få realisert planene for kulturhuset Várdobáiki.

  Várdobáiki ble etablert i 2002 etter et langvarig arbeid i regi av plangruppen for Várdobáiki som bestod av samiske organisasjoner og flere kommuner i regionen. Ved etablering ble det valgt å organisere senteret som et andelslag med åpen andelstegning. Dette var viktig og riktig med bakgrunn i at organisasjonen skulle få fotfeste i regionen og at samiske ildsjeler med spesiell interesse for bevaring og utvikling av samisk kultur skulle inviteres med på å stake ut retningen for det samiske senteret. I 2014 ble organisasjonen omdannet til aksjeselskap. Aksjeeiere er Sametinget, kommuner, organisasjoner og private aksjonærer.
  Várdobáiki driver barnehage, museum, språksenter, tiltak rettet mot eldre og andre tilbud knyttet til samisk kultur. Som regionens samiske kultursenter ser vi det som naturlig at Várdobáiki bistår andre samiske tiltak og institusjoner i arbeidet med å bevare og utvikle samisk språk og kultur. Dette er noe som prioriteres også i fremtiden.

 • Lokalisering

  Várdobáikis hovedkontor er i eget bygg på Evenskjer. Bygget er et eldre forretningsbygg som ble kjøpt i 2017. Bygget er over to plan. Plan 2 inneholder kontorer og møterom. Fire av kontorene leies ut til andre samiske institusjoner. Leietakere er Duodjeinstituhtta, Senter for samisk helseforskning ved Universitetet i Tromsø, Márkomeannu samisk festival og Árran. Utleie til andre samiske institusjoner er viktig da det er med på å skape et samisk kraftsenter og tverrfaglig miljø i regionen. Plan 1 er under renovering og vil inneholde museum, galleri, språksenter, kjøkken og kulturarena.

  Det er andre leietakere i bygget, káfe, butikk og fysioterapi.
  Tiltak gjennomføres også i leide lokaler som grendehus og lignende.