• Funksjon og aktiviteter

  Várdobáiki dekker mange funksjoner innenfor språk, museum, helse, barnehagedrift og annet samisk kulturarbeid. Barnehagen drives i leide barnehagelokaler i Planterhaug i Tjeldsund kommune. Várdobáiki er en samarbeidspart for både private og offentlige organisasjoner når det gjelder spørsmål som er relevant for samisk språk og kultur.

 • Styret

  Etter generalforsamlingen i 2021 består styret av:

  Ánne Márja Guttorm Graven med personlig vara Tore Johnsen, valgt i 2020 for to år.
  Arild Pettersen Inga med personlig vara Mathias Olsen, valgt i 2020 for to år.
  Odd Are Hansen med personlig vara Jorun Murberg Spaun, valgt i 2021, for to år.
  Svein Nilsen med Merete Sætran som personlig var, valgt i 2021 for to år.
  Else Grete Broderstad med personlig vara Liv Slettli, valgt i 2021 for to år.

  Styreleder: Else Grete Broderstad, Styrets nestleder: Arild Pettersen Inga

 • Om senteret

  Várdobáiki AS har virksomhetsområde i Sør-Troms og Nordre Nordland. Organisasjonens hovedformål er å videreføre samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen.
  Várdobáiki ble etablert i 2002 etter et langvarig arbeid i regi av plangruppen for Várdobáiki som bestod av samiske organisasjoner og flere kommuner i regionen. Ved etablering bestod eiergruppen av kommunale andelseiere samt organisasjoner og privatpersoner. Ved omdanning til aksjeselskap i 2014 kom også Sametinget med på eiersiden.
  Várdobáiki driver kulturhus med utleiefunksjoner, barnehage, museum, språksenter og tilrettelagte tiltak for eldre.

 • Lokaler

  Várdobáiki holder til i eget bygg i kommunesenteret, Evenskjer. Bygget, et tidligere forretningsbygg ble kjøpt i 2017. Kontorer og andre funksjoner er delt over to plan. Her er også leid ut kontor til andre samiske institusjoner, noe som anses som viktig da det er med på å skape et samisk kraftsenter og tverrfaglig miljø i regionen. På plan en er der senterbutikk, museum, galleri, kjøkken, flere møterom og en stor kulturarena som er godt egnet til større arrangement.

  Fast utleie:
  Samiske institusjoner: Duodjeinstituhtta, Senter for samisk helseforskning, UiT, Márkomeannu samisk festival og Árran lulesamisk senter
  Andre leietakere: En smak av, Káfe og spiseri, Presangen (interiør og klær), Hinnstein AS

  Annen utleie:
  Lokaler til møter, konferanser, selskap og lignende