Várdobáiki samisk senter AS eies av personlige aksjonærer, foreninger og organisasjoner, kommuner og Sametinget.

Várdobáiki ble etablert i 2002 etter et langvarig i regi av plangruppe for Várdobáiki som bestod av samiske organisasjoner og flere kommuner i regionen.

Ved etablering ble det valgt å organisere senteret som et andelslag med åpen andelstegning. Dette var viktig og riktig med bakgrunn i at organisasjonen skulle få fotfeste i regionen og at samiske ildsjeler med spesiell interesse for bevaring og utvikling av samisk kultur skulle inviteres med på å stake ut retningen for det samiske senteret. I 2014 ble organisasjonen omdannet til aksjeselskap.

Várdobáiki driver barnehage, museum, språksenter, tiltak rettet mot eldre og andre tilbud knyttet til samisk kultur.