Oainnus – Várdobáikis skriftserie nr 2, God i kroppen, glad i hauet – om markasamisk helse

Det lukter trykksverte i gangene på Várdobáiki for tida – flere kasser med nytrykte og freshe eksemplarer av vår skriftserie har kommet fra trykkeriet. Om du skulle ha lyst å kjøpe et eksemplar, kan du ta kontakt med oss. Vi sender gjerne til deg, om du ikke kan stikke innom oss og få den i handa. Prisen er 120 kr per stk.

Kontakt oss per mail: tone@vardobaiki.no eller på telefon 769 85020

Várdobáikis skriftserie har samisk helse som tema denne gangen, og består av 5 artikler. Artiklene er alle knyttet til markesamisk område i Sør-Troms og Nordre Nordland. Språklig tilhører markesamene den sørligste delen av den nordsamiske språkområdet, i sør grenser det til det lulesamiske.

Kjersti Myrnes Balto er daglig leder ved Várdobáiki samisk senter. Hun har skrevet om helsetreffene, et tilrettelagt tilbud til eldre samer som Várdobáiki har initiert og gjennomført kontinuerlig siden 2003. Her ses helsetreffene på i lys av institusjonsbygging.

Helse i det mangfoldige nord er den neste artikkelen av Ann Ragnhild Broderstad. Hun tar opp helse for den nordnorske befolkningen generelt og den samiske befolkninga spesielt og presenterer noen resultater fra SAMINOR-helseundersøkelsen.

Randi Nymo har i sin artikkel brukt data fra doktorgradsavhandlingen sin: «Helseomsorgssystemer i de samiske markebygder i Nordre Nordland og Sør -Troms. Praksiser i hverdagslivet. ”En ska ikkje gje sæ over og en ska ta tida til hjelp”. Hun presenterer eksempler fra helsetreffene og får fram at fortellinger fra det levde livet og humor i hverdagen har betydning for helse og velvære.

Anne Karen Hætta har skrevet sin mastergrad om tradisjonell helbredelse med bakgrunn i markesamisk område. Hennes artikkel omhandler utfordringene med bevaring og videreføring av tradisjonell helbredelseskunnskap, spesielt med tanke på at kunnskapen ansees som hemmelig.

Sara Brandsfjell skriver om å minnes, og hvilken betydning minnearbeid har i et sykepleieperspektiv. Hun har deltatt på Várdobáikis mimretreff og brukt erfaringer fra dette i oppgaven sin.

Redaktør for skriftserien er Tone Elvebakk. Hun har jobbet med samisk helse ved Várdobáiki siden 2004, er utdannet ergoterapeut og har master i helse.