NYVALGT STYRE I VÁRDOBÁIKI

18. april ble det avholdt generalforsamling i Várdobáiki samisk senter. Det nye styret består av

Else Grete Broderstad (leder) med varamedlem Liv Slettli

Arild Inga (nestleder) med varamedlem Odd Are Hansen

Ánne Márja Guttorm Graven med varamedlem Håkon Brox

Susanne Amalie Langstrand-Andersen med varamedlem Sigbjørn Skåden

Per Kristian Arntzen med varamedlem Helene Berg Nilsen.

 

4 Fra generalforsamlingen 18. april 20177På bildet er styrets medlemmer Arild Inga, Ánne Márja Guttorm Graven, Susanne Amalie Langstrand-Andersen og Else Grete Broderstad. Per K Arntzen var ikke til stede.

5Styreleder takker avtroppende nestleder Svein Erik Kristiansen.