Nytt styre i Várdobáiki AS

Generalforsamlingen for Várdobáiki AS har valgt nytt styre:

Sigbjørn Skåden med personlig vara Susanne Amalie Langstrand-Andersen.

Svein Erik Kristiansen med Svein Nilsen som personlig vara er valgt for to år.

Else Grete Broderstad med personlig vara Marit Einejord er valgt for to år.

Ingolf Kvandahl med personlig vara Barbro Lill Hætta er valgt for ett år.

Ánne Márja Guttorm Graven med personlig vara Olav Andersen er valgt for ett år.

Else Grete Broderstad ble valgt som styreleder.

Vi gratulerer hver og en med vervet og ser frem til et godt samarbeid!