Nytt nummer av Oainnus, nr 3, Luoitalit dan mearrái, ahte giellamet harcebáttin vuolos oažžut Om samisk språk og språkarbeid i Sør-Troms og Nordre Nordland

Lanseres 6. februar på Kulturfabrikken på Sortland og på Trondarnes historiske senter i Harstad. Lanseringspris kr 100 (ord. pris kr 120).

Om denne utgivelsen:

Jukkasjärvisamisk, tornesamisk, markasamisk, markesamisk, det sørligste tornesamiske dialektområde på norsk side. Alle disse benevnelsene har vært brukt og brukes om den samiske dialekten i regionen Sør-Troms og Nordre Nordland. Er det kanskje sånn at kjært barn har mange navn, eller hva forteller denne mangfoldige begrepsbruken om den samiske dialekten i Sør-Troms og Nordre Nordland?

Dette nummer av Oainnus inneholder ulike tekster fra eller om dette dialektområdet. Innholdet spenner seg fra lyriske tekster, til erfaringer med å ta språket tilbake samt rent faglige tekster.