Nammabidjan ja navdin márkosámis – Navnegiving og oppkalling i markebygdene er tema på helsetreffet på fredag 17. juni

Helsetreffet skal foregå på Evenesmark grendehus fredag 17. juni 2016 kl. 11.00 – 14.00

Buohkain lea namma. Árbevierru ruovttugásta ja navdimis čájeha man mávssolaš namma lea. Don doložis atti namma gullevašvuođa bearrašii ja árvu olmmožin. Otne lea nammalahka mii geatnegahttá buot váhnemiid addit nama mánnái. Makkár nama gálga dasto addit easkašaddan mánnái? Navdet go máná fulkkiid, valáštalliid, politihkkariid, dehe popnásttiid nama mielde?

Váikkuhit go árbevierut ja “njuolggadusat”  áin otne, dehe sáhttet go váhnemat válljet vuoiko makkár nama?

Marit Myrvoll lea Várdobáikki musea jođiheaddji. Son lea sosiálaantropologa ja lea maiddai dutkan osku ja religiovnna, ja son lea čállán olu iešguđetlágan kultuvrralaš árbevieruid ja dábiid birra dan riikaguovllus.

Alle har navn. Viktigheten av navn vises i tradisjoner som for eksempel oppkalling og nød-dåp. Fra gammelt av viste navnet at barnet var akseptert både som familiemedlem og som menneske. I dag har vi en navnelov som pålegger alle foreldre å gi barnet et navn. Men hvilket navn skal man velge for den nyfødte? Er det slektninger, idrettsfolk, politikere eller pop-stjerner som den nyfødte år navn etter? Gjelder tradisjoner og «regler» for navnegiving ennå i dag, eller kan foreldre velge hvilket som helst navn?

Marit Myrvoll vil holde innlegget. Marit er museumsleder på Várdobáiki museum. Hun er sosialantropolog og har i tillegg til forskning på tro og religiøsitet, også skrevet mye om ulike kulturelle tradisjoner og praksiser i landsdelen.

I løpet av det siste året har vi endret en del på helsetreffet. Rekkefølgen på programmet har blitt endret. I tillegg har vi endret på selve flygebladet og annonsering av tilbudet. Nå brukes Facebook aktivt sammen med vår webside. Også tema og innhold på selve treffet har blitt fornyet. Om du er fornøyd eller misfornøyd, så trenger vi din tilbakemelding for å gjøre tilbudet så bra som mulig.

For mer info, kan du klikke her