Museumsleder Marit Myrvoll oppnevnt som leder for samisk forskning

Nytt styre oppnevnt i Norges Forskningsråds Programområde Samisk Forskning (P-samisk III).

Museumsleder Marit Myrvoll ved Várdobáiki er oppnevnt til leder for Norges Forskningsråds nye programstyre for samisk forskning (P-samisk III).

Marit Myrvoll er sosialantropolog og hennes arbeids- og forskningsfelt har i mange år omfattet Nordområdene, med fokus på samiske forhold, statlig verdensarvpolitikk, verdensarv i Arktis, klima- og andre endringsprosesser med innvirkning på kulturarv, samt styringssystemer og utfordringer vedrørende urfolk/samer samt nasjonal og internasjonal kulturarv – fra lokal immateriell kulturarv til UNESCOs verdensarvsteder i Arktis. Hennes nøkkelkompetanse omfatter forvaltning av kulturminner, kulturhistorie, religiøs tro, prosjektledelse og formidling.

Marit satt som medlem i det forrige programstyret og hun har vært leder for utvalget som har skrevet den nye programplanen (SAMISK  III) som ble vedtatt i juni i år og skal gjelde i ti år fremover.

Nytt programstyre for samisk forskning III ble oppnevnt av Divisjonsstyret for vitenskap den 18. oktober 2017. Styret er oppnevnt for fire år. Det nye programstyret går straks i gang med å utforme en utlysning med søknadsfrist våren 2018.