Lihkku beivviin!

Vi ønsker alle til lykke med samisk nasjonaldag 6. februar. 

Samisk nasjonaldag, eller Samefolkets dag, er felles for alle samer, enten de bor i Sverige, Norge, Finland eller Russland. Det er en dag som feires og markeres med aktiviteter og kulturelle arrangementer veldig mange steder.

Samekonferansen vedtok i 1992 en felles samisk nasjonaldag 6. februar. Nasjonaldagen ble feiret for første gang i 1993 da FNs internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet.

Bakgrunnen for datoen 6. februar er at det første samiske landsmøtet ble avholdt den 6. februar 1917 i Trondheim. Elsa Laula Renberg var svært sentral i både initiativ og virkeliggjørelse av møtet som samlet over hundre deltakere, derav en stor del kvinner. Det var første gang i historien nord- og sørsamer fra forskjellige land samlet seg til et stort møte for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger.

Derfor er 6. februar valgt som en viktig symboldag for alle samer, uansett hvilket land de bor i.

Les mer her:

Nasjonaldag og nasjonale symboler: http://www.sametinget.no/Om-Sametinget/Bakgrunn/Nasjonaldag-og-nasjonale-symboler (flere lenker nederst i denne artikkelen)

Samefolkets dag: https://www.sametinget.se/nationaldag

Samisk nasjonaldag: https://no.wikipedia.org/wiki/Samenes_nasjonaldag

First_Sami_National_Convention_Trondheim_1917 Deltagerne ved det første landsmøtet i februar 1917, utenfor den tidligere bygningen for Metodistkirken i Trondheim Foto SchrødeDeltakerne ved det første landsmøtet i februar 1917, utenfor den tidligere bygningen for Metodistkirken i Trondheim. Foto: Schrøder/Saemien Sijtes fotoarkiv  (https://no.wikipedia.org/wiki/Samenes_nasjonaldag#/media/

File:First_Sami_National_Convention_Trondheim_1917.jpg)

 

 

 

 

 

 

 

flagg Samiske flaggdager 

I 1993 fastsatte samekonferansen de første syv samiske flaggdagene. Senere er flere dager lagt til.

6. februar: Samisk nasjonaldag. Dagen ble første gang feiret i 1993.

2. mars: Sametinget i Finland ble åpnet (1996).

25. mars: Marimesse. Maria bebudelsesdag. En tradisjonell samisk merkedag.

24. juni: Midtsommer. Sankthansdagen.

9. august: FNs internasjonale urfolksdag.

15. august: Dagen da sameflagget ble godkjent (1986)

18. august: Samerådet ble stiftet (1956).

26. august: Sametinget i Sverige ble opprettet (1993).

9. oktober: Sametinget i Norge ble åpnet (1989).

9. november: Sameparlamentet i Finland ble opprettet (1973).

15. november: Isak Sabas fødselsdag. (f. 15. 11.1875 i Nesseby. Skrev teksten til den samiske nasjonalsangen «Sámi soga lávlla»)

 

Sámi soga lávlla (Tekst Isak Saba. Melodi Arne Sørli)

1 Guhkkin davvin Dávggáid vuolde
sabmá suolggai Sámieanan.
Duottar leabbá duoddar duohkin,
jávri seabbá jávrri lahka.
čohkat čilggin, čorut čearuin
allanaddet almmi vuostái.
Šávvet jogat, šuvvet vuovddit,
cáhket ceakko stállenjárggat.
máraideaddji mearaide.

2 Dálvit dáppe buolašbiekkat,
muohtaborggat meariheamit.
Sámisohka sieluin mielain
eahccá datte eatnamiiddis:
Mátkálažžii mánuheabit,
giđđudeaddji guovssahasat, –
ruoškkas, ruovggas rođuin gullo,
juhca jávrriin, jalgadasain,
geresskálla máđiid miel.

3 Ja go geassebeaivváš gollut
mehciid, mearaid, mearragáttiid,
golli siste guollebivdit
suilot mearain, suilot jávrriin.
Gollin čuvget čáhcelottit,
silban šovvot sámieanut,
šelgot čuoimmit, šleđgot áirrut,
luitet olbmát lávllodemiin
geavgŋáid, guoikkaid, goatniliid.

4 Sámieatnan sohkagoddi –
dat lea gierdan doddjokeahttá
goddi čuđiid, garrogávppiid,
viehkes vearrevearroválddiid.
Dearvva dutnje, sitkes sohka!
Dearvva dutnje, ráfi ruohtas!
Eai leat doarut dorrojuvvon,
eai leat vieljain varat vardán
sámi siivo soga sis.

5 Máttarádját mis leat dovle
vuoitán vearredahkkiid badjel.
Vuostálastot, vieljat, miige
sitkatvuođain soardiideamet!
Beaivvi bártniid nana nálli!
Eai du vuoitte vašálaččat,
jos fal gáhttet gollegielat,
muittát máttarmáttuid sáni:
Sámieatnan sámiide!

 

Samefolkets sang (Tekst Isak Saba.Melodi Arne Sørli)

 1. Langt mot nord under Karlsvognen
  sakte stiger Samelandet:
  Vidde seg bak vidde strekker,
  sjø ved sjø hvor øyet rekker.
  Lier, åser, snaue rabber
  hever seg mot himmelbrynet.
  Elver bruser, skoger suser,
  stålgrå, steile fjell-nes skyter
  mot det ville hav seg ut.
 1. Vintertid med storm og kulde,
  snefokk uten mål og måte.
  Sameslekten dog av hjertet
  hegner om sitt hjem og yrke.
  For en vandrer månen skinner,
  nordlys flimrer, stjerner tindrer.
  Reingrynt høres mellom krattet,
  sus og brus fra sjø og slette,
  pulkestøy langs vintervei.
 1. Og når sommersolen gyller
  fjell og skoger, hav og strender,
  fiskere i gullglans gynger,
  gynger stilt på hav og innsjø.
  Gyllent glinser svømmefugler
  og som sølv de store elver.
  Staker glimter, årer glitrer,
  Folket under sang det farer
  gjennom stiller, stryk og foss.
 1. Samelandets ætt og stamme
  utholdt har og tålt så mange
  herjingstokter, bannskaps-handler,
  frekke falske skattefuter.
  Hill deg, seige samestamme!
  Hill deg, fredens rot og flamme!
  Aldri er der kamper kjempet,
  aldri broder-blod har runnet
  i den stille sameslekt.
 1. Våre fedre før har seiret
  over dem som urett øvet.
  La oss også motstå, brødre,
  dem som vil oss underkue!
  Solens sønners seige avkom!
  Aldri skal du overvinnes
  om ditt gyldne språk du vokter,
  husker dine fedres tale:
  Sameland for samene!

last ned