Ledige stillinger – barnehagelærer og giellačeahppi

Barnehagelærer 40%  – fast stilling
Barnehagelærer 20%  – vikariat til 31.12.2016

Kvalifikasjoner: Godkjent barnehagelærerutdanning kreves.
Samisk språk og kulturkompetanse er en fordel.

Giellačeahppi -samisk språkressurs – 60%

Må beherske samisk språk. Varighet til  7.7.17, med muligheter til forlengelse.
Den ansatte vil få ansvar for planlegging og gjennomføring av språktiltak for to ulike grupper:

GIELLANANNEN– barn med samisk som hjemmespråk
GIELLAOAHPAHALLI -barn som ikke har samisk som hjemmespråk, men skal få lære samisk i barnehagen

Stillingene kan kombineres.

Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse.

Søknadsfrist 24.juni. Tiltredelse 8.8.16, alle stillinger.
Søknad sendes:  markomanak@barnehage.no,
eller Markomanak, Indre Planterhaug 33, 9440 Evenskjer

Mer info: Styrer Trine Eriksen tlf. 77087370

Les mer om Márkománák
http://www.vardobaiki.no/?page_id=3850