Ledig vikariat

Ledig vikariat som språkkonsulent ved Várdobáiki samisk språksenter.

Grunnet sykdom og  midlertidig overflytting til andre arbeidsoppgaver er det ledig vikariat ved Várdobáiki samisk språksenter i minimum tre måneder.Arbeidsoppgaver:  Administrativt og praktisk arbeid ved språksenteret. Språksenterets oppgaver knyttes til bevaring og utvikling av samisk språk i Sør-Troms og Nordre Nordland. Regionen er i nord-samisk språkområde.  Søker må være samisktalende og ha kompetanse i samisk skriftlig språk. Det er en fordel med kjennskap til lokal samisk dialekt og kultur.

Språkkonsulenten vil i samarbeid med andre ved språksenteret ha ansvar for planlegging og gjennomføring av språkarenaer, språkkurs, og språkaktiviteter.

Stillingstørrelse: 60% med mulighet til økt stillingsandel og utvidet periode.

Søknadsfrist 09.8.2017, ønsket oppstart 15.8 . Lønn etter avtale.

Kontakt Kjersti Myrnes Balto for flere opplysninger, tlf 41503529