Ledig stilling: Språkkonsulent, fast stilling, 100 %

Várdobáiki samisk senter
Várdobáiki samisk språksenter er en del av Várdobáiki samisk senter – sámi guovddáš som har hovedkontor på Evenskjer i Skånland kommune (Tjeldsund kommune fra 1.1.2020). Formålet til Várdobáiki er å videreføre og forvalte samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen. Senteret er organisert i seks avdelinger, språksenter, barnehage, museum, helse, kultur og eiendom. Det er omlag 20 ansatte ved Várdobáiki, inkludert prosjektansatte i midlertidige stillinger.

Språksenteret har 2,5 faste stillinger, og for tiden 2 prosjektstillinger. I tillegg engasjeres det ressurser etter behov . Várdobáiki samisk senter har et kreativt miljø med spennende arbeidsoppgaver innenfor ulike fagfelt. Arbeidet på Várdobáiki organiseres i stor grad som samarbeid mellom avdelingene, og de ansatte må regne med å bidra på andre avdelinger.

Arbeidsoppgaver for språkkonsulent:

Språkkonsulenten skal i samarbeid med språksenterets leder ha ansvar for planlegging og gjennomføring av språkarbeid knyttet til aktiviteter og tiltak både på og utenfor kontorsted.

Dette omfatter for eksempel:
• Planlegge og gjennomføre språkkurs og andre språktiltak for alle aldersgrupper
• Initiere og lede prosjekt og aktiviteter
• Oversettelsesarbeid
• Bidra til videreutvikling av språksenteret
• Samarbeide med andre aktører, som for eksempel Sametinget og kommuner for å bidra til bevaring av samisk språk i regionen

Ønskede kvalifikasjoner
• Det kreves formell kompetanse i samisk språk
• Relevant utdanning, kompetanse og praksis
• Prosjektledererfaring er en fordel
• Kompetanse innenfor lokal samisk dialekt, tornesamisk er en fordel.
• Utviklings- og resultatorientert, målrettet, strukturert, samarbeidsvillig, selvstendig og initiativrik
• Personlig egnethet og egenskaper vektlegges

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Lønn etter avtale. Kontorsted: Evenskjer.
Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til språksenterets leder Ann-Mari Thomassen 77085657 / 90057123 eller til daglig leder Kjersti Myrnes Balto, 76985020/ 41503529.

Søknadsfrist: 17.01.2020. Tiltredelse snarest.

Søknad med CV sendestil kjersti@vardobaiki.no