Ledig stilling: Museumsleder

Várdobáiki sámisk senter
Várdobáiki museum er en del av Várdobáiki samisk senter – sámi guovddáš som har hovedkontor på Evenskjer i Skånland kommune (Tjeldsund kommune fra 1.1.2020). Formålet til Várdobáiki er å videreføre og forvalte samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen. Senteret er organisert i seks avdelinger: språksenter, barnehage, museum, helse, kultur og eiendom. Det er omlag 20 ansatte ved Várdobáiki, inkludert prosjektansatte i midlertidige stillinger.

Museet har to faste stillinger og for tiden en midlertidig ansatt. Várdobáiki museum har museumsansvar for det markasamiske området i Sør-Troms og Nordre Nordland, det sørlige Midt-Troms, samt Lofoten og Vesterålen. Museet samarbeider med andre museer som driver med samisk museumsvirksomhet i regionen. Várdobáiki samisk senter har et kreativt miljø med spennende arbeidsoppgaver innenfor ulike fagfelt. Arbeidet på Várdobáiki organiseres i stor grad som samarbeid mellom avdelingene, og de ansatte må regne med å bidra på de andre avdelingene. Det er også et naturlig samarbeid med andre samiske og andre institusjoner.

Arbeidsoppgaver for museumsleder
Museumsleder har administrativt og faglig ansvar for drift av Várdobáiki museum.

Det omfatter for eksempel:
• Ledelse og prosjektledelse
• Oppbygging av museumsutstilling og magasin
• Drift av Gállogieddi samisk friluftsmuseum
• Følge opp og revidere Várdobáikis museumsplan
• Arbeide med kulturminneregistrering og bygningsvern i regionen
• Utvikle museet i samarbeid med Várdobáikis øvrige satsingsområder, deriblant reiselivssatsing


Ønskede kvalifikasjoner:

Relevant høyere utdanning kreves. Det er ønskelig med leder og prosjektleder erfaring. Det legges vekt på god faglig kompetanse, herunder kompetanse og erfaring innenfor museumsforvaltning, forvaltning av kulturminner og kulturarv, bygningsvern, immateriell kulturhistorie, gjenstandsforvaltning, generell samisk historie og markasamisk historie.

Kompetanse i samisk språk, kjennskap til nyere regional samisk historie, og erfaring i arkivarbeid er en fordel.
Personlig egnethet vektlegges.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Lønn etter avtale.
Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Kjersti Myrnes Balto 76985020/ 41503529.
Søknadsfrist: 17.01.2020
Søknad med CV sendes til e-post: kjersti@vardobaiki.no