UTSATT søknadsfrist til 22.2.16 – Giellačeahppi – Språkressurs

Ledig stilling i Márkománák sámi mánáidgárdi
Utsatt søknadsfrist til 22.2.2106.

Utsatt fordi flere tok kontakt og mente det var for kort søknadsfrist.

Márkománák sámi mánáidgárdi – samisk barnehage har startet opp  et  språksatsingsprosjekt.

I den forbindelse er det ledig 100 % midlertidig stilling for samisktalende språkressurs. 

Varighet til 31.12.16, med mulighet til forlengelse.
Søknadsfrist: 10.2.2016
Ta kontakt med styrer Trine Eriksen for opplysninger om stillingen tlf 770 87370

Den ansatte skal i samarbeid med barnehagens styrer og pedagogisk leder samt pedagogisk veileder fra Samisk høgskole planlegge og legge til rette for språklig styrking og opplæring gjennom satsingsområdene som vil kaller Giellanannen og giellaoahpahalli.

Giellanannen er et program for barn med samisk som hjemmespråk. Gruppen består i dag av fire barn.

Giellaoahpahalli er et program for barn som er i en samiskspråklig opplæringssituasjon i barnehagen. I denne gruppen er alle barn som ikke følger programmet Giellanannen.

Giellačeahppi vil gå inn i barnehagens daglige rutiner der det er naturlig, for å bruke samisk språk mest mulig.

Ansvarsområde:
Være en språklig ressursperson og pådriver i forhold til bruk av samisk språk i barnehagen.
I samarbeid med styrer har giellčeahppi ansvar for språklig tilpassing av temaer i barnehagen.
Planlegge og gjennomføre samlingsstund for Giellanannen gruppen.
Bidra til planlegging og gjennomføring av samiskspråklig samlingsstund for Giellaoahpahalli.

Kompetansekrav
Det kreves at søker behersker samisk muntlig. Kjennskap til lokal dialekt er en fordel.
Pedagogisk kompetanse ønskes. Andre kan også søke.
Interesse for tospråklighet og faglig utviklingsarbeid.
Samarbeidsevne  og fleksibilitet.
Personlig egnethet.

Annet:
Stillingen og språkprogrammene er ny og under utvikling.
Den anatte vil trekkes inn i utviklingsarbeide av tilpasset metodikk for språkarbeid i barnehagen.
Den ansatte vil i lag med resten av barnehagen få veiledning fra veiledningsressurs fra Samisk høgskole og skal være med på å utvikle stilling og program.
Foreldrene skal trekkes inn i programmene.
Den ansatte plikter å delta på aktuelle møter, kurs og konferanser for å holde seg oppdatert innen fagfeltet.
Listen over ansvars og arbeidsområder er ikke uttømmende.

 

Márkománák  samisk barnehage har  25 plasser for barn fra 0-6 år. Barnehagen har et stort og godt tilrettelagt uteområde med gamme og bålplass med mer.