Kurs i restaureringshåndverk

DSCN9703

Fra og med høsten 2018 starter et kompetanseprogram som består av flere kursmoduler innen bygningsvern.

Målgruppe: I første rekke fagpersoner innen bygningsfag. Manglende formell kompetanse kan erstattes av realkompetanse.

Kursrekken vil pågå over to-tre år og starter i september 2018. Det første kurset vil være et rent laftekurs og skal være fra 3-7 september på Várdobáiki på Evenskjer.

Deltakerne vil få unik og etterspurt kompetanse i antikvarisk bygningsvern.

Kompetansehevingen vil starte med laftekurs som kopierer et stabbur, som består av skjelter og laft,  fra 1880 tallet.

Laftekurset vil gå over flere deler, som omfatter:

  • Innføring i lafting, del 1
  • Lafting, del 2
  • Skjelting, inkludert uttak av virke
  • Takkonstruksjon, samt never- og torvtekking

Senere kurs vil for eksempel være:

  • Tilstandsrapport og bygningsregistrering (restaureringsplan)
  • Restaurering av dører og vinduer
  • Høvelkurs og oppsetting av verktøy

Andre kursmoduler kan eventuelt settes opp etter ønske fra deltakerne

Bakgrunn for kompetansehevings programmet:

I landet som helhet og spesielt i Nord-Norge er det en mangel på fagpersoner med antikvarisk bygningskompetanse. Eldre tradisjonsbærer er i ferd med å forsvinne, og det er viktig å sikre at kunnskapen ikke blir borte.

Kursene skal bidra til å lære opp nye fagpersoner som blir fremtidens tradisjonsbærere. Ved restaurering av gamle bygninger vil det være behov for forståelse av vår kulturarv.

Kursrekken er et samarbeid mellom Riksantikvaren, Sametinget, Nordnorsk bygningsvernsenter og Várdobáiki samisk senter.

Begrenset antall deltakere.
Ingen kursavgift.
Kursdeltakerne vil få en lønnskompensasjon.

 

For påmelding/informasjon  ta kontakt med:

Birger Mikkelsen, birger@nnfa.no, tlf: 40604721
Kjersti Myrnes Balto, kjersti@vardobaiki.no, tlf 41503529

Kurs i lafting