Kultur og helse

Glimt fra Tones og Marits foredrag på seminar om samisk helse i et kulturperspektiv. Tone fortalte til et lydhørt publikum om erfaringer og innhold i helsetreff og mimretreff, mens Marit hadde innlegg om samisk kunnskapstradisjon. Møteleder var Kristin Mellem fra Troms Fylkeskommune som arrangerte seminaret sammen med Høgskolen i Harstad og Várdobáiki.

Kristin Mellem fra Troms Fylkeskommune

Kristin Mellem fra Troms Fylkeskommune

Tone Elvebakk, Várdobáiki

Tone Elvebakk, Várdobáiki

Marit Myrvoll, Várdobáiki

Marit Myrvoll, Várdobáiki

fra seminaret

fra seminaret