Kreft som tema på neste helsetreff, 17. mars 2017

Fredag 17. mars 2017 kl. 11.00 – 14.00 Evenesmark grendehus

11.00 Hva er kreft, hvordan oppstår det og hvilken behandling fins? Ved kreftkoordinator i ETS, Astrid Bertheussen
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Saltkjøtt med kålrabistappe til deltakerne 80 kr
13.30 Loddsalg

Hva er kreft, hvordan oppstår det og hvilken behandling fins?
Det fins mange ulike kreftformer, med ulike symptomer og årsaker. Hva kjennetegner kreft, hvilke symptomer bør en være oppmerksom på? Hvordan oppstår kreft, og hva skjer når kreft sprer seg? Kreft
behandles oftest med cellegift, stråling og kirurgi. Hvordan virker de ulike behandlingsformene? Hva skjer når behandlingen ikke virker? Dette er noen av temaene vi ønsker å ta opp på helsetreffet denne
gangen.

Astrid Bertheussen er kreftsykepleier og jobber som kreftkoordinator i ETS. ETS har ved hjelp av midler fra Kreftforeningen og egenandeler opprettet 50% stilling som kreftkoordinator. Koordinatoren har kontor på Fjelldal, men foretar hjemmebesøk i alle tre kommunene. Kreftkoordinatoren er tilgjengelig for alle kreftrammede, uansett alder og kreftform, og deres pårørende gjennom hele pasientforløpet. Tjenesten er gratis.