Kaféseminar om samiske stedsnavn

Lørdag 4. februar 2017
kl. 13-16
på «En smak» kafe og spiseri, Evenskjer

Program:

1. Stedsnavn, topografiske navn og landskapsforståelse v/Klemet Isaksen Hætta, Várdobáiki
2. Noaiden i Helligtind v/Marit Myrvoll, Várdobáiki
3. Innsamling, registrering og godkjenning av samiske stedsnavn i
Várdobáikis stedsnavnsutvalg v/Gudmund Johnsen

Åpent seminar for alle som har lyst til og interesse av å vite bakgrunn og betydningen av samiske stedsnavn

Bureboahtin – Velkommen!