Juleavslutning på Helsetreff fredag 14. desember kl. 11.00 – 14.00 på Lavangseidet grendehus

11.00 Juleavslutning
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Koldtbord som gir julestemning til
deltakerne 80 kr
13.30 Loddsalg

Juleavslutning
Jul og mørketid er som skapt for å dele god mat, fortellinger og opplevelser. På dette helsetreffet skal vi få mye av dette. Serveringen er koldtbord med tradisjonsmat som får deg i julestemning. Tema blir noe annerledes enn vi er vant til, kom så får du se! Håper at du tar deg tid til å komme, være ilag og få en god start på julehøytiden.

Bearjadaga juovlamánu 14. b. 2018 dii. 11.00 – 14.00
Loabakáiddi gilihuotnahin

11.00 Juovlaloahpaheapmi
12.00 Giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Árbevirolaš juovlabiepmu
oassálastiide 80 ru
13.30 Vuorbebuvda

Juovlaloahpaheapmi
Juovla- ja skábmaáiggiin hiehpá buoragit boradit ovttas, máinnasit ja muitalit skábmavásáhusaid. Mii galgat dahkat dan dearvvašvuođadeaivvadeamis. Borddii nalde boahtá leahkit árbevirolaš juovlabiepmuid. Fáddá boahtá saddat iežaláhkái go muđui láve leahkit, boade ieš geahčažit! Mii sávvat don várret áiggi boahtit. Boahtá saddat hávski.