• Várdobáiki samisk senter

    For bevaring av samisk språk, kultur og historie i vår region.