Bearjadaga, njukčamánu 19. beaivvi

diibmu 11 – 14

Várdobáikkis, Skániin

11.00 Goktes miin davvi olbmuid miella doaibmá? Hanne-Trine E. Normann, Dielddanuori ja Evenášši suohkanpsykologa
12.00 Sámi giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Biergojukca ja deattáldat oasseválddiide, 120 ruvnno
13.30 Vuorbegeassin

It sáhte boahtit jus dus lea snuorvu. Lea dehálas eastadeažžat korona háddjemis.

Muitte vuorbebuvda. Dohppe hal mielde juoidá vuorbádallamii.

Goktes miin davvi olbmuid miella doaibmá?

Logaldallama álgu lea oanehaččat goktes miin davvi olbmuid miella  doaibmá: neurologalaččat, jurddalaččat ja dovduičuohcci ektui. Lea ipmirdahtti ja suohtas ovdanbuktin. Álgu jodiha ságastallamii goktes kultuvra ja luondu ovdána miin jurdagiid ja láhttema das davvin, ja goktes mii dovdat earuhusaid ja ovttaláganvuodaid.

Hanne-Trine Engdal Normann

Dielddanuori ja Evenášši suohkanpsykologa, oahppan Romssas 1997.
Sus lea guhkes hárjánupmi psykiátriijas gonnes barggai sihke rávisolbmuiguin ja mánáiguin.  Son lea UIT, Campus Hársttáin leahkán logaldalli psykologiijas ja psykiátriijas suodjalandivššu, buohccidivššu ja internašunála oahpu oahppoválaldagas.

Čadni almmuheapmi 
Suohkandoaktáris mii leat ožžon rávvaga badjerádjin diktit 15 olbmo varrisvuodadeaivadeapmái covid-19 dili dihte. Vaikko mii eat máhte deaivvadit nugo ovdal, mii liikká dán háliidit čadahit. Jos háliidehpet oassálastit, de vertebehtet diedihit iežádet midjiide, čálalaččat dahje njálmmálaččat. Áigemearri lea disdat, njukčamánu 16. beaivvi.

Riŋges Sárái, telefuvdna 98 03 95 10 dahje sáddes e-poasta sara@vardobaiki.no  čujuhussii.

Fredag 19. mars 2021
kl. 11 – 14.30
på Várdobáiki, Evenskjer

11.00 Hvordan fungerer skolten til oss i nord? v/Hanne-Trine E. Normann, kommunepsykolog i Tjeldsund og Evenes kommuner
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Kjøttsuppe og dessert til deltakerne, 120 kr
13.30 Loddsalg

Om du har symptomer på forkjølelse, kan du ikke delta. Dette er viktig for å forhindre spredning av korona.
Vi minner om loddsalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Hvordan fungerer skolten til oss i nord?
Foredraget blir kort innledet om hvordan «skolten til oss i nord» fungerer: dvs nevrologisk, tankemessig og følelsesmessig. Dette blir presentert lettforståelig og underholdende. Det innledes til dialog om hvordan kultur og natur former våre tanker og atferd her i nord, hvordan vi merker forskjeller og likheter.

Hanne-Trine Engdal Normann
Kommunepsykolog i Tjeldsund og Evenes kommune, utdannet i Tromsø 1997.
Har lang erfaring fra psykiatrien der hun har jobbet både med voksne og barn. Hun har vært foreleser i psykologi og psykiatri på UiT, campus Harstad for
studieretningene Vernepleie, Sykepleie og Internasjonale Studier, samt en rekke videreutdanninger.

Bindende påmelding
Vi har fått anbefaling fra kommunelegen om maksimum 15 deltakere på helsetreffet pga. koronasituasjonen. Selv om vi ikke kan gjennomføre som
normalt, ønsker allikevel å arrangere helsetreff. For å sikre deltakelse, må dere melde dere på innen tirsdag 16. mars, enten skriftlig eller muntlig til
Sara tlf: 980 39 510, epost: sara@vardobaiki.no.