Helsetreff er en del av det faste tilbudet som gis fra Várdobáiki med treff en gang i måneden. Helsetreff har en fast dagsorden med samisk lesetrening, foredrag, trim, salg av middag og til slutt loddsalg.
Ved gjennomføring av lesetrening brukes i hovedsak tekster som er skrevet på lokal dialekt. De fleste brukerne av helsetreff har ikke lært å lese samisk tidligere. Helsetreff finansieres gjennom driftsmidler, mens lesetreningen finansieres over støtte til språktiltak fra Nordland fylkeskommune og Sametinget.