Helsetreff – Influensavaksine for innbyggere i Skånland og Evenes kommune

Bearjadaga golggotmánu 20. b. 2017 dii. 11.00 – 14.00 Loabakáiddi gilihuotnahin

11.00 Influeansaboahkuheapmi Skániid ja Evenášši ássiide
12.00 Giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Váras biergojukca oassálastiide 80 ru
13.30 Vuorbegávpi
Márkománák mánáidgárddi mánát
Mánát ja ollesolbmot mánáidgárddis bohtet guossái. Sii dollet midjiide konsearttaža.
Muitte vuorbegávppi. Dohppe juoidá mielde vuorbádeapmái.

Fredag 20. oktober 2017 kl. 11.00 – 14.00 Lavangseidet grendehus
11.00 Influensavaksine for innbyggere i Skånland og Evenes kommune
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Fersk kjøttsuppe til deltakerne 80 kr
13.30 Loddsalg
Barn fra Márkománák barnehage
Vi får besøk av barn og voksne fra barnehagen. De vil holde en liten konsert for oss.
Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Influeansaboahkuheapmi
Ovttas Skániid ja Evenášši suohkaniin fállat mii influeansaboahkuheapmi dearvvašvuođadeaivvadeami oasseváldiide. Dearvvašvuođadivššár muitala influeansaboahkuheami birra oppalaččat ja dán jagáš boahkuheami birra.
Gait olbmot leat buresboahtimat dearvvašvuođadeaivvadeapmái ja boahkuheapmái.
Influensavaksine
I samarbeid med Skånland og Evenes kommune kan vi tilby influensavaksinering for deltakerne på helsetreffet. Helsesøster vil informere om influensavaksinering generelt samt årets vaksine spesielt.
Alle er hjertelig velkommen til helsetreff og vaksinering.