Helsetreff fredag 4. mai 11-14 Lavangseidet grendehus – Ka du mein kor torsken beit utaførr Kvitforsen!

11.00 Ka du mein kor torsken beit utaførr Kvitforsen! Hvordan is og hav formet landskapet fra sletteland til høge fjell og dype daler
v/geolog Geir Elvebakk Moski 12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Elggryte til deltakerne, 80 kr

13.30 Loddsalg

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Tema:

Geologi er læra om jordas utvikling og historie gjennom 4.600.000.000 år. De aller fleste geologiske prosesser skjer svært langsomt, men innimellom får vi beskjed om at jorda utvikles gjennom jordskjelv, vulkanutbrudd, ras, storm, flom og tsunamier.

For 60 millioner år siden utgjorde Grønland-Norge et slettelandområde som Finnmarksvidda før Norske-Grønlandshavet eksisterte. Klimaet var varmt og fuktig med frodig skoger a la Danmark i dag. Vi ser rester av dette i form av høyfjellssletter og flate fjelltopper.

Vi tror at dette landskapet varte fram til ca. 2.5 millioner år siden da temperaturen på jords sank. Klimaet varierte rytmisk og 15 istider vekslet med mellomistider slik som den vi befinner oss i dag. Isbreene slipte ned landskapet slik vi kjenner det med store U-formede daler/fjorder omgitt av bratte fjell. Den siste istida varte fra ca 70.000 ås siden til ca. 9.000 år siden, hadde sitt maksimum for ca. 18.000 år siden. Etter dette steg temperaturen med anslagsvis 4 grader C og da smeltet isen gradvis ned og var forsvunnet for 8000-9000 år siden.

Når isen smeltet rant smeltevannet ut i havet og dette steg med anslagsvis 120 meter. Samtidig steg og stiger jordoverflatamed mm/år etter at tyngden av isen forsvant. I vårt område finner vi bevis for at bl.a. tunet på Gallogiedde Museum ligger på flater som ble dannet når havet sto på sitt høyeste 70-80 meter over havet i dag. Landskapet så helt forskjellig fra det vi kjenner i dag. Det beste jordbrukslandet lå under den såkalte marine grense og styrte mesteparten av bosetninger og fordelingen av dyrket mark.