Helsetreff fredag 24. november 2017 kl. 11.00 – 14.00 Evenesmark grendehus – tema Várdobáiki i nye lokaler på Evenskjer ved Kjersti Myrnes Balto, Várdobáiki

Dearvvašvuođadeaivvadeapmi – fáddá Várdobáiki ođđa lanjain Skániin

Bearjadaga skábmamánu 24. b 2017 kl. 11:00 – 14:00

Evenáššemárkku gilihuotnahis

Várdobáiki ođđa lanjain Skániin, Kjersti Myrnes Balto bokte, Várdobáiki
12:00 Giellaboddu
12:30 Lášmmohallan
13:00 Ruovttureidejuvvon guollegáhkut rušpesaláhtain vuvdojuvvot 80 ru
13:30 Vuorbevuovdin

Várdobáiki ođđa lanjain Skániin
2017:s lea 30 jagi áigi go bargu álggahuvvui ásahit sámi kulturguovddáža regiovdnii. Dan rájes leat leamaš máŋga aktevrra áššis. Leat ráhkaduvvon čielggadusat, modeallat ođđa kulturhuotnahis, leat čađahuvvon čoahkkimat ja olbmot leat bargan ollu huksen dihte sisdoalu ođđa sámi guovddážii. Boahtte jahkebeali sirdá Várdobáiki ođđa lanjaide Skániin, dohko gos ovdal lei Evenskjersenteret.
Mii lei višuvdna, niehku ja mii šaddá duohtavuohtan?
Kjersti Myrnes Balto
Kjersti lea Várdobáikki beaivválaš jođiheaddji. Son lea bargan ásahusas 2000 rájes ja lea son guhte buoremusat diehtá mii lea dáhpáhuvvan huonas-áššis dan maŋimuš 17 jagi, mo lea stáhtus dál ja mo sihtá Várdobáiki atnit daid ođđa lanjaid Skániin.

 


 

Helsetreff – tema Várdobáiki i nye lokaler på Evenskjer

Fredag 24. november 2017 kl. 11:00 – 14:00

Evenesmark grendehus

11.00 Várdobáiki i nye lokaler på Evenskjer ved Kjersti Myrnes Balto, Várdobáiki
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Salg av heimlaga fiskekaker med råkost 80 kr
13.30 Loddsalg

Várdobáiki i nye lokaler på Evenskjer
I 2017 er det tretti år siden det ble startet et arbeid med å få et samisk kultursenter til regionen. Siden den tid har mange aktører vært inne i bildet. Det er laget utredninger, modeller av nytt kulturhus, det er gjennomført møter og det er lagt ned mye arbeid i å bygge opp innhold til det samiske senteret. I løpet av det neste halvår vil Várdobáiki flytte inn i nye lokaler på Evenskjer, i det tidligere Evenskjersenteret.
Hva var visjonen, drømmen og hva blir virkeligheten?
Kjersti Myrnes Balto
Kjersti er daglig leder ved Várdobáiki. Hun har arbeidet ved institusjonen fra 2000 og er den som har best oversikt over hva som har skjedd innenfor hus-spørsmål de siste 17 år, hvordan er status nå og hva Várdobáiki ønsker å bruke de nye lokalene på Evenskjer til