Helsetreff fredag 22. november 2019 kl. 11.00 – 14.00 på Evenesmark grendehus

Fysisk aktivitets påvirkning på psykisk helse
Fysisk aktivitet fremmer helse, bedrer humøret, gir energi, og reduserer stress. Effekten av regelmessig fysisk aktivitet som forebyggings- og behandlingsmetode er vitenskapelig godt dokumentert generelt, og for enkelte former for psykiske plager og lidelser spesielt.
Rikke Pauline Sandvik er kommunepsykolog i Evenes, Tjeldsund og Skånland kommune

11.00 Fysisk aktivitets påvirkning på psykisk helse, v/Rikke Pauline Sandvik, kommunepsykolog ETS
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim?
13.00 Salg av blodklubb 100 kr til deltakerne
13.30 Loddsalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.