Helsetreff fredag 20. november på Evenesmark grendehus

Kommunene har fått pålegg om å etablere et dagtilbud for hjemmeboende med mild eller moderat demens. Både Evenes og Skånland kommune har opprettet et slikt tilbud. Helse- og omsorgsleder i Evenes kommer for å fortelle om tilbudet sitt, og vil også kunne svare på spørsmål ang tilbudet i Skånland.

Ellers er programmet slik:

  • 11.00 Samisk lesetrening
  • 11.30 Dagtilbud for hjemmeboende demente ved Stine Fedreheim, helse- og omsorgsleder i Evenes kommune
  • 12.30 Trim
  • 13.00 Kjøttsuppe 80 kr

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Kulturbussen i Troms vil være tilstede.