Helsetreff fredag 18. september med tema: Hverdagsmestring – hvordan klare hverdagen når kroppen skranter v/Ingjerd Elisabeth Eriksen, ergoterapeut i Evenes kommune

Helsetreffet starter som vanlig kl 11 og avsluttes kl 14. Det arrangeres på Evenesmark grendehus.

Evenes kommune har nylig ansatt en ergoterapeut. I foredraget vil hun fortelle om hva hun vil jobbe med og hva du kan få hjelp til av en ergoterapeut.

Ellers blir det vanlig program

  • 11.00 Samisk lesetrening
  • Hverdagsmestring – hvordan klare hverdagen når kroppen skranter v/Ingjerd Elisabeth Eriksen, ergoterapeut i Evenes kommune
  • 12.30 Trim
  • 13.00, lammefrikasé 80 kr

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.