Helsetreff fredag 17. februar 2017 kl. 11.00 – 14.00 Lavangseidet grendehus

Tema denne gangen er: Samisk 100-årsjubileum 2017 I 2017 er det 100 år siden det første samiske landsmøtet ble arrangert i Trondheim. Det var første gang samer på tvers av landegrensene var samlet til et stort møte for å diskutere felles utfordringer. Initiativtakeren til landsmøtet var sørsamen Elsa Laula Renberg (1877–1931). Hun var en politisk aktiv og visjonær kvinne som var opptatt av samenes livsvilkår, barns oppvekstvilkår, opplæring på samisk og undervisning tilpasset samisk kultur. På dette helsetreffet vil vi få høre mer om både Elsa Laula og hvorfor vi har et 100-årsjubileum i år.
Ann-Mari Thomassen vil holde innlegget. Hun er en samisk politiker og allmennlærer. Hun er sametingsrepresentant for partiet Norske Samers Riksforbund fra Vesthavet valgkrets for perioden 2013 til 2017. Hun ble første gang valgt inn til Sametinget i 2001, og var medlem av Sametingsrådet både i 2006-2007 og 2013-2016.

Programmet er som følger:

Fredag 17. februar 2017
kl. 11.00 – 14.00 Lavangseidet grendehus
11.00 Samisk 100-årsjubileum 2017 ved sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Salg av mølja til deltakerne 80 kr
13.30 Loddsalg
Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.