Helsetreff fredag 13. april kl. 11.00 – 14.00 på Evenesmark grendehus

Ikke vær redd for datoen! Kom allikevel!

11.00 Trygghet i hjemmet ved ergoterapeut Ingjerd Eriksen, Evenes kommune
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Salg av røkt torsk med gulrotstuing 80 kr
13.30 Loddsalg

Trygghet i hjemmet
Omtrent 1/3 av alle over 65 år har minst én fall­episode pr år, og av dem som faller er halvparten utsatt for gjentatte fall.
Fall skyldes vanligvis ikke en enkeltfaktor alene, men det er oftest en kombinasjon av årsaker hos personen og i omgivelsene.
Ergoterapeut Ingjerd Eriksen i Evenes kommune vil holde et foredrag om hvordan forebygge fall ved hjelp av fysisk trening, sikring i bolig, hjelpemidler samt andre tips for å sikre en aktiv hverdag. I tillegg til foredrag vil det bli mulighet for praktisk øving i hvordan reise seg opp dersom du har falt.

Ingjerd Eriksen, ergoterapeut, Evenes kommune
Ergoterapeuten skal yte ergoterapi til alle innbyggerne i kommunen. Gjennom helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende, habiliterende og vedlikeholdende arbeid, skal ergoterapeuten fremme menneskers mulighet for aktivitet og deltakelse i hjem, barnehage, skole/skolefritidsordning, arbeid og fritid.