Helsetreff 19. mai på Lavangseidet grendehus med Økonomisk kompensasjon, rett til grunn og hjelpestønad som tema

Økonomisk kompensasjon, rett til grunn- og hjelpestønad
Hvem kan få grunnstønad? Har du rett til hjelpestønad? Hvilke kriterier må du oppfylle for å få dette? Hva om din ektefelle eller andre som står deg nær, blir syke? Hvilke rettigheter har du da? Fins det økonomiske kompensasjonsordninger som kan være aktuelle for akkurat deg som har laktoseintoleranse? Dette og mye mer kan du høre om på helsetreffet i mai.

Info om tur i juni
Vi informerer om turen til Lakselvbukt og Manndalen.

Veronica Eriksen
Hun er utdannet sosionom i 2005. Som sosionom har hun vært innleid til UNN Harstad for å holde foredrag om trygderettigheter. Veronica er fra markebygdene i Skånland.

Program

11.00 Økonomisk kompensasjon, rett til grunn- og hjelpestønad v/Veronica Eriksen, sosionom
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Salg av blodpudding til deltakerne 80 kr
13.30 Loddsalg