11.00 Demeansafuolaheapmi Skánit suohkanis
12.00 Giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Gođđodorskemullju oassálastiide 80 ru
13.30 Vuorbebuvda

11.00 Demensomsorg i Skånland kommune
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Skreimølja til deltakerne 80 kr
13.30 Loddsalg

Demensomsorg i Skånland kommune
Vi skal informere om om demens og det demensarbeidet vi gjør i Skånland kommune. Vi skal snakke om våre roller som demenskontakter, hvem vi er, hva folk kan forvente av oss, og hva vi kan brukes til. Vi skal også snakke litt om sammenslåinga av kommunene og hvordan vi ser før oss framtidens demensomsorg skal bli. Vi ønske og ha en åpen dialog og en lett tone. Vi vil også snakke om demens og det samiske miljøet.

May-Britt Olsen: Avdelingssykepleier og Therese Kvarme: spesialsykepleier i Skånland kommune